Portada

Benvinguts a la nostra web

Ja és hora de canviar de mentalitat. El sol produïx energia en moltíssima major quantia de la qual podem consumir sent Espanya una font energètica molt fiable per la seva privilegiada posició geogràfica, amb un terme mitjà de 1.500 kWh de radiació solar per metre quadrat, equivalents en petroli a 150 litres per metre quadrat i per any.

S’ha parlat molt sobre l’energia, l’electricitat o la calefacció a causa de l’increment del preu de l’energia. En “Micó Energías Renovables SL” trobaran un interlocutor competent per a l’adequada ocupació de la tecnologia solar aplicada a la generació de calor i electricitat, així com per a conservar en funcionament aquestes instal·lacions durant la seva llarga vida.