Energia Solar Tèrmica

Presenta un elevat potencial d’estalvi en costos, tant en la economia domèstica com en PYMES i la industria en general

La inversió inicial es compensa àmpliament en pocs anys al substituir una energia convencional per altra de cost zero.

Instal·lem Energia Solar Tèrmica en:

  • Habitatges
  • Industria
  • Hotels

Habitatges

Equips compactes per a Aigua Calenta Sanitària.

La tecnologia dels equips compactes permet l’aprofitament de l’energia solar sense el consum d’electricitat per a bombes de circulació o centraletes.

Equips forçats per a Aigua Calenta Sanitària i recolzament a la calefacció.

Les instal·lacions de tecnologia forçada es dissenyen específicament segons les necessitats del client. Amb el control de la instal·lació s’aconsegueix extreure el màxim partit als captadors solars en tot moment.

Climatització de piscines, tant per a piscines cobertes com descobertes.

La llei sols permet la calefacció de piscines descobertes amb energies renovables. Per a aquestes instal·lacions s’utilitzen captadors especials de polipropilè amb un cost molt atractiu per metre quadrat, aconseguint unes instal·lacions molt rentables.

Industria

Sempre que hi haja una necessitat de calor en un procés industrial de manera intensiva, es pot realitzar una instal·lació solar tèrmica de manera rentable per a reduir eixe consum.

Depenent de les necessitats del client, li realitzem un estudi a mida de les possibilitats d’estalvi energètic.

Hotels

Mitjançant captadors solars plans es pot extreure més del 70% de l’energia que ens aplega del sol en forma de calor. Aquest calor pot ser aprofitat per a disminuir el consum de matèries fòssils en instal·lacions amb demanda.

L’aplicació més rentable per a aquesta tecnologia és el precalfament de ACS per a ús terciari.

Exemple energia tèrmica en hotel de Benidorm

40 captadors solars tèrmics 60.480 W
Acumulació 6.000 litros
Energia generada anual 84.537 kwh/año
Estalvi estimat 11.1160 litros gasoil/año
Estalvi medioambient 90 Tm CO2/any