Energia Solar Fotovoltaica

L’Energia Solar Fotovoltaica és una font d’energia d’origen renovable obtinguda directament a partir de la radiació solar. S’usa per innombrables aplicacions i aparells autònoms.

Entre les aplicacions més comuns destaquen el seu ús per a:

 • Habitatges aïllats: Facilitant electricitat on no arriben les companyies elèctriques.
 • Generació d’electricitat: Per venda o propi consum amb la finalitat de reduir la factura elèctrica.

Segons la seva finalitat o característiques es classifiquen en:

 • Fotovoltaica autoconsum amb xarxa
  • Instantani: La llei permet la instal·lació d’un sistema fotovoltaic en el qual l’energia generada pel sol s’injecta a la xarxa elèctrica interior de la casa i és consumida a l’instant per la llar, negoci o indústria.
  • Amb acumulació: L’energia s’emmagatzema i s’aprofita en moments a on no hi haja producció solar.
 • Fotovoltaica aïllada de xarxa
  • Facilita l’alimentació en llocs on no hi ha cap poder de xarxes elèctriques o fins i tot existents optar per l’autonomia energètica.

   L’electricitat generada s’emmagatzema en una bateria per al seu ús posterior.