Aviso legal

El titular dels drets de propietat intel·lectual i propietat industrial i el responsable del fitxer de dades i del seu tractament, arreplegades a través d’aquest lloc web, és Micó Energias Renovables, amb domicili en Avda. País Valencià, 5 – 03820 Cocentaina (Alacant).

micosolar.com és el lloc web Micó Energias Renovablesmitjançant el qual ofereix als usuaris d’Internet informació sobre la societat i els productes que fabrica i comercialitza.

Micó Energias Renovables no es responsabilitza de l’ús incorrecte, per part dels usuaris, del contingut d’aquest lloc web. A més, es reserva les accions legals oportunes per a rescabalar-se dels danys o perjudicis causats com a conseqüència de l’ús inadequat o il·legal d?aquest. Micó Energias Renovables es reserva el dret a denegar l’accés discrecionalment i en qualsevol moment a qualsevol usuari a aquest lloc.

Propietat Intel·lectual i Propietat Industrial

Els drets de propietat intel·lectual i propietat industrial, sobretot el contingut d’aquest lloc Web, incloent-hi marques i signes distintius, són de titularitat exclusiva de Micó Energias Renovables llevat que s’indique expressament un altre titular. Es prohibeix expressament la reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, del contingut d’aquest web sense autorització expressa i per escrit.

Continguts

La funció dels enllaços d’aquest lloc és exclusivament la d’informar l’usuari per a completar-ne el contingut, raó per la qual Micó Energias Renovables no es fa responsable dels error en els enllaços o del contingut dels altres llocs Web als quals es pot enllaçar.

Responsabilitat

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què puga incórrer o dels perjudicis que puga causar per la utilització del lloc web.

Tractament de dades personals

Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, s’informa l’usuari que les seues dades seran incorporades a un fitxer de dades de Micó Energias Renovables amb la finalitat de complir amb el seu objectiu social. L’usuari autoritza Micó Energias Renovables a utilitzar les seues dades personals amb finalitats comercials, com ara per a enviar-li informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis. Les dades arreplegades mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, a les finalitats indicades en el formulari que l’usuari emplene.

En tot cas l’usuari tindrà dret a accedir, rectificar i/o cancel·lar les seues dades dirigint-se per escrit a: Micó Energias Renovables, Avda. País Valencià, 5 – 03820 Cocentaina (Alacant), o mitjançant el nostre formulari de contacte.

Realització:

Disseny gràfic i programació desenvolupats per Sollutia S.L.